Elsøs Historie

Sogn, det mindste i Herredet næst Nykj. Landdistr., Anneks til Nykjøbing, omgives af det andet Anneks Lødderup og Frøslev Sogn samt Nørre Hrd. (Erslev og Tødse S.). Kirken, midt i Sognet, ligger 1/2 Mil V. N. V. for Nykjøbing. De noget højtliggende, til Dels bakkede Jorder (Thorshøj, 126 F., 39,5 M.) ere mod Ø. lerede og frugtbare, mod V. skarpe.

Fladeindholdet 1896: 928 Td. Ld., hvoraf 502 besaaede (deraf med Rug 70, Byg 74, Havre 261, Bælgsæd 3, Blandsæd til Modenh. 35, Grøntf. 12, Kartofler 10, andre Rodfr. 37), Afgræsn. 215, Høslæt, Brak, Eng m. m. 153, Have 8, Kær og Fælleder 31, Veje og Byggegr. 19 Td. Kreaturhold 1898: 100 Heste, 413 Stkr. Hornkv. (deraf 153 Køer), 291 Faar, 131 Svin og 2 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 84 Td.; 23 Selvejergaarde med 71, 36 Huse med 13 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 315 (1801: 126, 1840: 184, 1860: 317, 1880: 320), boede i 70 Gaarde og Huse; Erhverv: 4 levede af immat. Virksomh., 216 af Jordbrug, 4 af Gartneri, 28 af Industri, 45 af forsk. Daglejervirksomh., 7 af deres Midler, og 11 vare under Fattigv.

I Sognet Byen: Elsø (1342: Æthelshøgh) med Kirke, Skole og Mølle. Holmgaard, Kjeldgaard, Overgd., Svejgd. og Kjærgd.

Elsø S., een Sognekommune med Lødderup, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 258. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Blidstrup.